Fondaconi Westminster për Demokraci shpall vend pune për Përfaqësues shteti – Bishkek, Republika e Kirgistanit

Fondaconi Westminster për Demokraci shpall vend pune për Përfaqësues shteti – Bishkek, Republika e Kirgistanit

WFD ka punuar në Kirgistan që nga viti 2006, kur së pari ne kemi vendosur një prani në Bishkek. Puna jonë ka mbështetur parlamentin kombëtar, ka aftësuar shoqërinë civile dhe tani është fokusuar në punën me institucionet e vetëqeverisjes lokale në të gjithë vendin. Ne punojmë ngushtë me aktorë të ndryshëm dhe kërkojmë të përmirësojmë punën tonë gjatë viteve të ardhshme. WFD po mbështet aktualisht dy programe nga zyra jonë në Bishkek.

Bon Zo ju sjell aplikacionet këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *