Punëtoria mbi “Implementimin e IPARD thirrjeve”

Punëtoria mbi “Implementimin e IPARD thirrjeve”

Punëtoria mbi “Implementimin e IPARD thirrjeve” organizohet së bashku nga Grupi Punues i përhershëm i Zhvillimit Rural në Evropën Juglindore (SWG) në bashkëpunim me Komisionin Evropian, Drejtorin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (AGRI).

Qëllimi i punëtorisë është shkëmbimi i përvojave mbi sfidat e hasura, lidhur me çështjet e zgjidhura në vendet përkatëse të IPARD I dhe vendet IPARD II mund të nxjerrin një praktikë të mirë nga ajo për thirrjet e ardhshme, të cilat vendet / territoret respektive do të fillojnë së shpejti.

Takimi është i dedikuar për përfaqësuesit e strukturave operative të IPARD-it – Autoritetet Menaxhuese dhe Agjencitë e Pagesave nga Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia, megjithatë, përfaqësuesit e Kosovës * dhe Bosnja dhe Hercegovina janë të mirëpritur të marrin pjesë në diskutime.

Këtu mund ta shifni agjendën.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *