Thirrje për trajnime

Thirrje për trajnime

Qendra për Arsim dhe Zhvillim (CED) me mbështetje financiare nga Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GiZ – Maqedoni) organizon një cikël trajnimi për të rinjtë nga 16 deri në 30 vjet. Trajnimi synon rritjen e kapaciteteve të të rinjve për të qenë më konkurrues në tregun e punës.

Të gjithë të interesuar mund te aplikojnë në këtë link.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *