Kompania për sigurime Croatia shpall konkurs pune

Kompania për sigurime Croatia shpall konkurs pune

Në bazë të nenit 22 paragrafi 2 dhe nenit 23 paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie pune,
Kompania e Sigurimeve të Jetës me seli në Ul. ST. Cyril dhe Metodi, nr. 20, 1000 Shkup, më datë 02.02.2018 shpall konkurs për punë: Koordinatorë për menaxhimin dhe zhvillimin e rrjetit përfaqësues për Tetovë, Kumanovë, Strumicë dhe Gostivar.

Më shume informacione mbi konkursin mund te merrni këtu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *