Komuna e Velesit ka realizuar takim me oragnizatat Romed dhe Sonce

Komuna e Velesit ka realizuar takim me oragnizatat Romed dhe Sonce

Komuna e Velesit ishte komuna e rradhës për vizitë për Macedonian Support Team. Në takim morën pjesë kryetari i komunës, z. Aco Kocevski, znj. Biljana Veljanova – Public Affairs, znj. Jadranka Stevkova, këshilltare në sektorin e zhvillimit ekonomik lokal.

Kryetari shprehu interesin e tij për t’u bashkuar dhe për të mbështetur zbatimin e programit #ROMACTED.

Angazhimi i komunave të tjera pjesëmarrëse do të shprehet së shpejti në konferencën e lansimit   në Shkup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *