Konkurs për një trajnim të çertifikuar për personat e moshuar dhe me aftësi të kufizuar

Konkurs për një trajnim të çertifikuar për personat e moshuar dhe me aftësi të kufizuar

Konkurs për një trajnim të çertifikuar për personat e moshuar dhe me aftësi të kufizuar.

Kryqi i Kuq, Shkup shpall konkursin për trajnim të certifikuar për kujdestarët e të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara.

Të gjithë personat e interesuar të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në trajnime dhe të marrin një çertifikatë të verifikuar ftohen të aplikojnë në periudhën prej 15.02.2018 deri më 30.03.2018. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë me e-mail: skopje.starilica@redcross.org.mk; tel. 070 352 246 ose në ambientet e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë në Blvd. “Koco Racin” nr. 13, 1000 Shkup.

Të gjithë të interesuarit më shumë infomacione mund të marrin këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *