Çfarë do të thotë të jesh një gentleman?

Çfarë do të thotë të jesh një gentleman?

Sot, termi “gentleman” mund të dëgjohet kudo – përdorimi i tij është i përhapur.

Përkufizimi ka ndryshuar në lidhje me atë që konsiderohet tradicionale. Në të kaluarën, zotëria duhej të shërbehej dhe nuk gatuante për vete. Sot nuk mund të përshkruhet si sjellje zotëriu. Meqenëse kuptimi ka ndryshuar, është e nevojshme të sqarohet se çfarë është sot.

Një gentleman origjinal

Më parë një gentlemen ishte një njeri që kishte një pozitë të lartë në shoqëri dhe pasuri, dhe karakteristikat e mëposhtme:

– Njeri i ndershëm
– Mënyrë fomale e adresimit
– Lidhje me familjen mbretërore
– Një burrë që zotëron një pasuri dhe shumë kohë të lirë
– Anëtar i Dhomës së Përfaqësuesve (Mbretëria e Bashkuar) ose Dhoma e Përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara.

Sot, zotëri nuk është i lidhur me para, por me karakter.

Karakteristikat e një gentleman modern

1. Jo i përsosur. Nuk është një ideal sepse njerëzit bëjnë gabime çdo ditë. Zotëria është i ndryshëm në atë se ai nuk beson se ai është i përsosur, por merr përgjegjësinë për veprat, fjalët dhe qasjen e tij në botë.

2. Ka standarde të larta. Pret cilësi, vlera dhe funksionalitet të lartë.

3. Rrobat e mira. Zotërintj vishen sipas sezonit, rastit dhe stilit të tij. Rrobat e mira janë pjesë e krenarisë së tij.

4. Ka sjellje të mira. Është i sjellshëm dhe plot respekt.

5. Asnjë paragjykim. Ai nuk beson se mendimet dhe njohuritë e tij janë të plota dhe mjaft korrekte. Përpiqet për të mësuar më shumë dhe është i hapur për ide të reja.

6. Është interesante dhe e informuar. Ai flet për tema të ndryshme dhe është i interesuar për mënyrën se si bota punon rreth tij.

7. Veprat e tij janë të barabarta me fjalët e tij. Jep premtime që ai planifikon të realizojë.

8. Ai i trajton njerëzit me respekt. Ai mendon se të gjithë njerëzit janë të barabartë.

9. Dalloni mes arrogancës dhe vetëvlerësimit. Ai beson në vetvete dhe në aftësitë e tij në mënyrë të pavarur nga njerëzit e tjerë.

10. Ai përdor fuqinë e tij për të ndihmuar  dhe nuk shkel të tjerët për të përmbushur dëshirat e tij.

11. Ai arrin të shohë anët e mira të skepticizmit. Ai e di se nuk duhet marrë vendime të ngutshme.

Të jesh një zotëri është një kërkim i vazhdueshëm dhe aspiratë drejt progresit personal, motivimit dhe njohjes së vetvetes. Nuk është vetëm një frazë që përdoret, por është edhe shprehje e asaj që është ose dëshiron të jesh./bonzo.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *