Inteligjenca emocionale mund të bëjë jetën tuaj më të mirë

Inteligjenca emocionale mund të bëjë jetën tuaj më të mirë

Inteligjenca emocionale është një teori e zhvilluar në vitet ’90 nga psikologët John Mayer dhe Peter Salleuil. Inteligjenca më e lartë emocionale do të thotë që ju mund të lexoni më mirë njerëz, jeni më të vetëdijshëm për emocionet tuaja dhe ju mund ta përdorni atë për të përmbushur qëllimet tuaja. Inteligjenca emocionale, sipas themeluesve, përbëhet nga 5 komponentë kryesorë: vetëdijesimi, vetë-rregullimi, motivimi i brendshëm, ndjeshmëria dhe aftësitë sociale.

Vetëdijesimi është aftësia për të kuptuar se çfarë po udhëheqin ndjenjat dhe emocionet tuaja. Vetë-rregullimi është aftësia për të kontrolluar emocionet dhe impulset tuaja. Motivimi i brendshëm është kur gjeni arsye për të bërë gjëra të rëndësishme, të tilla si gëzimi i të mësuarit, sesa shpërblimi i jashtëm. Empatia është njohja dhe kuptimi i emocioneve të njerëzve të tjerë, dhe aftësitë sociale flasin për veten e tyre.

Në botën e biznesit, përbërësit janë: vetëdijesimi, ndërgjegjësimi shoqëror, vetë-menaxhimi dhe menaxhimi i marrëdhënieve. Rezultatet e IQ mund të shpjegojnë rreth 25% në performancën e punëtorve. Inteligjenca emocionale tregon rreth 3%. Në ato të punësuar në sektorë të tillë si hoteleri, arsim, shitje, dallimet në inteligjencën emocionale përbëjnë rreth 7% të variacioneve në performancën e punës. Inteligjenca emocionale mund të jetë e rëndësishme në  pozitat udhëheqëse. Menaxherët, mësuesit, trajnerët janë të dëshirueshëm për të poseduar inteligjencë më të lartë emocionale. Inteligjenca emocionale gjithashtu mund të ndihmojë në trajtimin e situatave jashtë organizatës në të cilën punoni, veçanërisht kur jeni në një fazë negociuese dhe të ngjashme.

Ndoshta ju nuk e dini, por ju mund të matni inteligjencën tuaj emocionale. Ekzistojnë disa teste të disponueshme, si “Scale Inteligjence Emocionale Multifactor (MEIS)“, por problemi është se testet e tilla nuk janë të lira./bonzo.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *