Bursa për kurse verore për gjuhë gjermane

Bursa për kurse verore për gjuhë gjermane

BAYHOST (Qendra Akademike për Europën Qendrore, Lindore dhe Juglindore të Evropës nga Bavaria) është një institucion për bashkëpunim të të gjitha universiteteve, institucioneve të arsimit të lartë të llojeve të ndryshme të artit në Bavari dhe do të mbështesë bashkëpunimin ndërkombëtar akademik dhe shkëmbimin e studentëve.

BAYHOST promovon shkëmbime akademike në mes të Bavarisë dhe vendeve të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore. Ai mbështet universitetet në Bavari dhe universitetet për shkencë të zbatueshme duke mbështetur bashkëpunimin e tyre me organizatat akademike në vendet partnere dhe duke krijuar partneritete të reja.

Për këtë qëllim, BAYHOST  ju ofron studentëve nga Maqedonia, si dhe nga vendet e rajonit mundësinë për të marrë pjesë në kursin e verës për 2018.
Sekretariati Shtetëror i Bavarisë financon kurset verore për gjermanisht në Bavari për studentët nga Maqedonia çdo vit. Kurset organizohen nga universitetet bavareze, ku mbahen ato.

Kandidatët potencialë duhet të jenë studentë në një nga universitetet në Republikën e Maqedonisë. Maqedoni, si dhe posedon njohuri të gjuhës gjermane (së paku nivel A2) dhe bursa e shkollës së verës përfshin bashkë-pagesat, akomodimin pranë Universitetit ku mbahen kurset si dhe pagesat në para mujore. Bursa nuk mbulon shpenzimet e udhëtimit, sigurimit dhe vizave.

Më shumë informacion në lidhje me Thirrjen për Aplikime dhe dokumentet e kërkuara të aplikimit ëi gjeni këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *