Konkurs aplikimi për Matra Rule of Law Training Courses

Konkurs aplikimi për Matra Rule of Law Training Courses

Programi i Matra Rule of Law Training Courses është një program dyvjeçar (2017 – 2018) i dizajnuar për të forcuar kapacitetet institucionale në fushën e sundimit të ligjit brenda organizatave qeveritare në Ballkanin Perëndimor, Turqi, Ukrainë, Gjeorgji dhe Moldavi është hartuar dhe dorëzuar nga Komitetit i Helsinkit të Holandës, Shkollës së Drejtësisë Leiden dhe Akademisë së Hagës për Qeverisje Lokale, dhe financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës. Tani janë hapur dy kurse të reja trajnuse! Aplikoni!

Të gjithë të interesuarit për kurse dhe aplikim më shumë informacione mund të marrën këtu.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *