Mundësi punësimi në APC: Kuratori i përmbajtjes digjitale

Mundësi punësimi në APC: Kuratori i përmbajtjes digjitale

APC është duke kërkuar një person që të bashkohet me ekipin e tij të komunikimit si kurator i përmbajtjes dhe shkrimtar për platformat dhe projektet e menaxhuara nga APC, me fokus në materialet për ndërtimin e kapaciteteve. Ky pozicion do t’ju kërkojë të redaktoni dhe të prodhoni rezultate të shkruara, dhe të gjeni, organizoni dhe, kur është e nevojshme, ri-përshtatni materialet në disa hapësira online, si toolkit.ngo. Ky pozicion kërkon gjithashtu përvojë në forcimin institucional të OJQ-ve, përdorimet strategjike të TIK-ut dhe trajnimin, si dhe një kuptim të mirë të nevojave të OJQ-ve.

Vendndodhja: Aplikuesi i suksesshëm mund të punojë nga kudo në botë me kusht që ata të kenë qasje të besueshme në internet. APC siguron një kompensim të pajisjeve, por kërkon që stafi të ketë dhe të përdorë kompjuterat e vet.

Më shumë informacione mund të merrni këtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *