Nga sot, Facebook me rregulla të reja! Ja çfarë ka ndryshuar…

Nga sot, Facebook me rregulla të reja! Ja çfarë ka ndryshuar…

Prej ditës së sotme ka hyrë në në fuqi Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR).

Rregulloja do të zbatohet në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe në Shqipëri.

25 maji shënon njëkohësisht, nisjen e funksionimit të Bordit Evropian të Mbrojtjes së të Dhënave (EDPB).

Ky është organizmi më i lartë i BE që miraton aktet për mbikëqyrjen e zbatimit të unifikuar të Rregullores së Përgjithshme, në përputhje me nenet 63-76 të saj. Ky forum përbëhet nga titullarët e Autoriteteve kombëtare të Mbrojtjes së të Dhënave të vendeve anëtare të BE dhe Supervizorit Evropian të Mbrojtjes së të Dhënave (EDPS).

Ndërsa Komisioni Evropian merr pjesë në mbledhjet e Bordit, por pa të drejtë vote. Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është anëtare me statusin e vëzhguesit në këtë forum.

‘Në një botë ku të dhënat trajtohen si monedhë, të drejtat e qytetarëve shpesh janë neglizhuar apo lënë në harresë. Ne nuk duhet të harrojmë faktin se individët duan dhe kanë të drejtë të mbrojnë të dhënat e tyre personale’ – vlerësoi znj. Andrea Jenilek, presidentja e sapozgjedhur e Bordit, njëkohësisht edhe kreu i Autoritetit Austriak të Mbrojtjes së të Dhënave Personale.

Ky organizëm do të nxisë bashkëpunimin efektiv mes Autoriteteve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe është i mandatuar të zgjidhë me vendime detyruese mosmarrëveshjet në rastet e përpunimit ndërkufitar të të dhënave.

Rregullorja per Mbrojtjen e te Dhenave Personale

Rregullorja e Përgjithshme sjell shumë risi dhe përmirësime në raport me Direktivën 95/46. Ky dokument ka si pika referimi transparencën, përgjegjshmërinë, sigurinë dhe etikën në përpunimin e të dhënave personale.

Ajo adreson problematika të verifikuara ndër vite nga procesi i përparimit të vrullshëm teknologjik, si pjesë e zhvillimit tërësor ekonomiko-social të këtyre vendeve dhe më gjerë. Rregullorja e Përgjithshme u jep qytetarëve kontroll mbi të dhënat e tyre, duke u garantuar një gamë të madhe shërbimesh, por, parashikon edhe forcimin e penaliteteve ndaj kontrolluesve, si masë parandaluese për shkeljet në këtë fushë. Rregullorja e Përgjithshme u miratua në prill të vitit 2016, së bashku me Direktivën për transferimin e të dhënave për qëllime të hetimit policor apo gjyqësor.

Rregullorja e Përgjithshme e BE dhe Konventa 108 e modernizuar e Këshillit të Evropës (ndryshimet u miratuan javën e kaluar) janë dy kolonat ku do të mbështet përafrimi i legjislacionit shqiptar në këtë fushë.

Zyra e Komisionerit në Shqipëri ka nisur procesin e adoptimit të këtyre dokumenteve në sistemin rregullator kombëtar, për të garantuar trajtim bashkëkohor të kësaj të drejte kushtetuese të qytetarëve shqiptarë. /syri.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *