2 emocionet që njerëzit e lumtur i injorojnë

2 emocionet që njerëzit e lumtur i injorojnë

Këta janë dy nga emocionet më të shfaqura të cilat i injorojnë njerëzit e lumtur.

Zilia

Është shumë e vështirë të jetosh me mendimin për të qenë dikush tjetër. Njerëzit e lumtur janë mirënjohës dhe falënderues për atë që ata kanë, në vend se çfarë ata mund të kenë. Pra zilia është manifestim i pakënaqësisë.

Xhelozia

Disa njerëz mendojnë se zilia dhe xhelozia janë të njëjta, me të vërtetë nuk janë. Xhelozia është ndjenja që ti po e humb dikë. Është e vetëkuptueshme se njerëzit e lumtur nuk janë xheloz, ata gëzohen për sukseset e të tjerëve.

Hakmarrja, paragjykimi, frika, armiqësia, papranueshmëria etj, janë ndjenjat që ty nuk të lejojnë të ndjeheni i lumtur. Prandaj shmanguni nga këto ndjenja të këqija dhe jeto i lumtur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *