Bursa Bachelori dhe Masteri në Itali

Bursa Bachelori dhe Masteri në Itali

Universiteti Iuav di Venezia po ofron bursa për studentë nga çdo shtetësi, të cilët dëshirojnë të ndjekin arsimin e lartë në Itali me ndihmë financiare.

Niveli arsimor: Bachelor dhe Master

Vlera e bursës është  5,000.00 euro (minus taksat e bursave që merren nga shteti italian, 4,575.00 euro neto) për një vit akademik dhe nuk mund të rinovohet.

Kriteret:

 • Student i çdo kombësie mund të aplikojë për këtë program;
 • Studentët janë të ftuar të aplikojnë pa marrë parasysh të dhënat akademike të mëparshme;
 • Aplikantët duhet të pranohen nga Universiteti;
 • Çdo bursë do të jepet vetëm për një vit dhe nuk mund të rinovohet.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar për këtë bursë, kandidatët duhet të aplikojnë përmes sistemit të aplikimit online. Aplikantët duhet të plotësojnë formularin dhe të bashkëngjisin dokumentet e nevojshme për të plotësuar aplikimin tuaj. Për të aplikuar, klikoni në këtë LINK.

Dokumentet e nevojshme për të dyja nivelet, Bachelor dhe Master janë: Një kopje e kartës së identitetit , pasaportës dhe Jetëshkrimit në formatin pdf.

Për të aplikuar për bursë Bachelori, ju duhet të dërgoni:

 • Kopjen e diplomës së shkollës së mesme
 • Certifikatën e Provimit Kombëtar të Hyrjes në Arsimin e Lartë
 • Dëshminë e aftësisë në të folur dhe shkruar të gjuhës italiane.
 • Deklaratën e vlerës.

Për të aplikuar për bursë Masteri, ju duhet të dërgoni:

 • Kopjen e transkriptit të Bachelorit dhe certifikatën e diplomës së Bachelorit
 • Deklaratën e vlerës
 • Certifikatën e Provimit Kombëtar të Hyrjes në Arsimin e Lartë
 • Dëshminë e aftësisë në të folur dhe shkruar të gjuhës italiane.

Afati i aplikimit: 24 shtator 2018

Për më shumë informacione, klikoni në këtë LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *