Psikologët: Nëse fëmija shfaq këto gjashtë sjellje, mos qëndroni duarlidhur

Psikologët: Nëse fëmija shfaq këto gjashtë sjellje, mos qëndroni duarlidhur

Edhe pse ka një angazhim nga ana e prindërve për të rritur fëmijët e tyre me vlera morale, mund të ndodhë që edukimi i fëmijës të marrë një drejtim krejtësisht të papritur.

Prindërit nuk janë të vetmit që ndikojnë mbi fëmijë, ka edhe faktorë të tjerë të jashtëm, duke përfshirë vetë shoqërinë.

Shoqëria ka një ndikim të madh në jetën e të gjithëve dhe në veçanti në jetën e fëmijëve: në një periudhë konfuzioni, humbjeje të vlerave të përgjithshme, është shumë e lehtë për ata të bien në kurthin e antivlerave.

Nuk duhet të humbim shpresën nëse fëmija ynë nuk dëshmon se ka parime morale (do të ketë kohë dhe shans të dytë për t’i zhvilluar ato), por as nuk duhet të qëndroni duarlidhur: kjo është ajo që ju duhet të bëni në varësi të sjelljes së treguar.

Sipas psikologëve, ka 5 ‘sinjale’ që sugjerojnë se diçka ka shkuar keq në edukim dhe se fëmija po kalon një periudhë krize.

Ja si t’i trajtoni këto situata të pakëndshme:

1. Është i dhunshëm

Pse e bën këtë?

Kur një fëmijë është i dhunshëm, ai nuk e bën atë që të shkaktojë dhimbje, por të shfryjë një zemërim të brendshëm që ndryshe nuk do të mund ta shprehte. Qëllimi është për të kuptuar se çfarë ia shkakton zemërimin.

Si të ndërhyni?

Arsyet për dhunën e tij/saj duhet të identifikohen. Mund të ndodhë që në disa raste ti ke qenë shumë i rreptë me të, ose ai ka qenë dëshmitar (ose vuajtur) ndaj akteve të dhunës midis njerëzve.

Nëse e bën këtë, është sepse ai e mashtron veten që mund të zgjidhë një situatë me arrogancë dhe dhunë. Prandaj duhet të keni durimin për t’i mësuar metodat alternative për të gjetur një zgjidhje dhe për të shmangur në çdo mënyrë shfaqjen e dhunës.

2. Ai nuk kujdeset për familjarët e tij (për shembull vëllezërit dhe motrat më të vegjël)

Pse ai e bën këtë?

Rrallëherë një fëmijë nxitet të kujdeset spontanisht për të dashurit e tij: në themel gjithmonë duhet të jetë mësimi dhe shembulli i prindërve. Kjo është një lloj imitimi që fëmijët bëjnë nga të rriturit.

Si të ndërhyni?

Në këto raste, ajo që është më e efektshme është të japësh një shembull.

Nëse vëllai ose motra e vogël është i/e trishtuar për ndonjë arsye, le të përpiqet vetë fëmija të zgjidhë çështjen. Jo vetëm që do të mësojë të kujdeset për të tjerët, por gjithashtu do të forcojë lidhjen që ka me të dashurit e tij.

3. Fajëson të tjerët

Pse e bën këtë?

A mundohet gjithmonë fëmija juaj t’ia hedhë fajin dikujt tjetër e të gjejë një fajtor që nuk është ai? Nuk pranon të marrë përgjegjësinë për një fakt?

Ndoshta, në të kaluarën, ai ka marrë një dënim shumë të rëndë, dhe tani, për të mos përjetuar atë moment traumatik për të, ai gjithmonë kërkon që dikush tjetër të fajësohet.

Si të ndërhyni?

Nëse kujtoni se në të kaluarën e keni ndëshkuar shumë keq fëmijën tuaj ose për çështje të vogla, herën tjetër, përpiquni të zbatoni masa më të përshtatshme.

Gjithashtu jepni fëmijës një mundësi shpëtimi: preferoni dënimin “dinamik”, si të bëjnë punë shtëpiake, në vend që ta mbyllni atë në dhomën e braktisur ndaj reflektimeve të tij.

4. Nuk ndjen faj

Pse e bën këtë?

Kur fëmija nuk ndihet fajtor për një veprim të caktuar, problemi është ndoshta se ai nuk e merr seriozisht personin nga i cili vjen dënimi apo vërejtja.

Bërja nga prindërit që fëmijët të ndiejnë autoritetin e prindërve të tyre mbetet shumë e rëndësishme, edhe pse nuk duhet të krijohet një çekuilibër i tepruar.

Si të ndërhyni?

Para së gjithash është e rëndësishme të rimarrësh rolin e edukatorit: nëse në të kaluarën ke kundërshtuar veten, në kuptimin që ke vendosur një ndëshkim dhe pastaj je i pari që nuk e respekton atë, kujdesuni që të jeni më të qëndrueshëm.

Fëmija duhet të jetë i vetëdijshëm se jeni njeri i fjalës dhe nuk duhet të mbështetet në faktin që ka shumë të ngjarë që nuk do ta praktikoni atë që po thoni me fjalë.

5. E vlerëson veten mbi të tjerët

Pse e bën këtë?

Fëmijët shpesh kanë pak vetëbesim, por e kundërta mund të ndodhë, domethënë, ata kanë shumë. Problemi nuk është që të kenë vetëbesim, por fakti që kjo çon në përbuzjen e të tjerëve.

Nëse ndodh që flet keq për të tjerët, duke theksuar në veçanti aftësitë e tij, mund të jetë që në të kaluarën ka marrë shumë vëmendje, ose që një i rritur e ka bindur atë të jetë më mirë se të tjerët.

Si të ndërhyni?

Qëllimi është ta bëni fëmijën të kuptojë se të gjithë kanë aftësi, ndoshta duke dhënë disa shembuj të asaj që ai është i aftë të bëjë dhe çfarë nuk është i aftë të bëjë.

Për më tepër, duhet të flisni me të për faktin se kurrë nuk është mirë ta konsiderojmë veten më të mirë, por gjithmonë të jemi të hapur edhe për të tjerët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *