Prokuroria e mbyll dosjen e Morena Tarakut për veturën e 235 mijë eurove

Prokuroria e mbyll dosjen e Morena Tarakut për veturën e 235 mijë eurove

Prokuroria Themelore e Prishtinës ka vendosur që të mos e ndjek penalisht Morena Tarakun, përkundër se Dogana e Kosovës ka vlerësuar se e njëjta ka tentuar t’i shmanget pagesës së taksës doganore në vlerë prej 14 mijë e 118 euro.

KALLXO.com e ka siguruar dokumentin e Doganës së Kosovës që konstaton se Morena Taraku ka deklaruar një veturë të re të tipit Bentely në vlerë prej 235 mijë euro. Veturat e reja, bazuar në kodin doganor, nuk i nënshtrohen pagesës së taksës doganore.

Por, Dogana ka konstatuar se vetura në fjalë kishte 2,194 kilometra të kaluara dhe kishte regjistrim të rregullt në Gjermani të bërë me datën 22.07.2019, prandaj për zhdoganimin e saj duhet të paguhet edhe tarifa doganore.

Vetura regjistrimin e parë e ka pasur para në emër të Kompanisë ‘KLT Logistik GmbH’, që përfaqësohet nga një kosovar, ndërsa me datë 7 tetor të këtij muaji ka dalë në emër të B.K.
“Duke u bazuar në dokumentacionin përcjellës dhe me njoftimin e zyrtarit të pranimit qendror është konstatuar se automjeti është i përdorur pra konform Këshillës ligjore të bashkangjitur si dhe librezës vetura nuk e gëzon trajtimin si veturë e re”, thuhet në një email të Drejtorisë së Doganës së Kosovës.

Dogana e Kosovës ka vlerësuar se pronarja e kësaj veture duhet të obligohet që të paguajë edhe 14 mijë e 118 euro taksë doganore, që ajo ka tentuar t’i shmanget.

“Nga ana e Doganës konsiderohet se vetura është e përdoruar me ç’rast është bërë përmirësimi i DUD-it, dhe si i tillë i nënshtrohet pagesës së taksave doganore në vlerë prej 57,416 euro, e jo 43,298 euro siç është deklaruar nga ana e Agjentit Doganor, pra kemi të bëjmë me ndryshim prej 14,118 euro që konsiderohet se është shmangie nga pagesa e tarifave doganore”, thuhet në shkresën e Doganës së Kosovës të cilat i ka siguruar KALLXO.com.

Rasti është konfirmuar edhe nga zyra për informim e Doganës së Kosovës.
“Duke iu referuar rastit te trajtuar nga ju, ju informojmë se kjo veturë është deklaruar si e re, por duke u bazuar në dokumentacionin është konstatuar se automjeti është i përdorur, dhe se vetura nuk e gëzon trajtimin si veturë e re. Vetura në procedurë regjistrimin e parë e ka me datë 22.07.2019 (mbi dy muaj nga tani)”, thuhet në përgjigjen e Adriatik Stavilecit.

Ai ka thënë se rasti është dërguar në prokurori.

“Pasi importuesi nuk deklaron saktë numrin tarifor dhe automjeti është i përdorur, nën dyshimin për pagesë më të ulët të detyrimeve doganore dhe vlera e detyrimeve doganore e tejkalon shumen 5,000 euro, rasti për shkak të deklarimit të pasaktë të dhe shmangies së konstatuar mbi 5,000 euro është referuar në Prokurori nga Sektori i Hetimeve të DK-së”, thuhet ne përgjigjet e Doganës drejtuar KALLXO.com

Mësohet se zyrtarët e Doganës së Kosovës janë takuar me kryeprokurorin e Prokurorisë, Kujtim Munishi. Ky i fundit i ka udhëzuar zyrtarët e Doganës që të vlerësojnë veturën si të re.
Përkundër kësaj, Dogana e Kosovës i është drejtuar edhe njëherë kryeprokurorit Kujtim Munishi duke ia bashkangjitur gjitha dokumentet për lëndën në fjalë dhe kanë kërkuar një vendim me shkrim nga Prokuroria e shtetit.

Pas kësaj shkrese, Prokuroria Themelore e Prishtinës e ka konfirmuar edhe me shkrim se vetura e importuar në emër të Morena Tarakut duhet të trajtohet si e re.

Në autorizim thuhet se ‘pas konsultimit mes prokurorit Shpend Krasniqit, Kryeprokurorit Kujtim Munishi e Prokurorit tjetër Bashkim Zeqaj ku ka qenë të pranishëm edhe dy hetuesit doganorë, kanë marrë vendim se vetura e Morena Tarakut është regjistruar më 22 korrik të këtij viti në emër të KLT LOGISTICS dhe në bazë të shikimit të librezës regjistrimi është një ditor po ashtu’.

Tutje në po të njëjtin autorizim, thuhet se bartjen e veturës nga Gjermania në Kosovë e ka bërë B.Kelmendim, i cili ka qenë me autorizim.
Prokuroria Themelore e Prishtinës ka thënë se Dogana e Kosovës nuk ka ndonjë dëshmi se vetura ka qenë në qarkullim që nga koha kur është regjistruar për herë të parë e deri në kohën e eksportit në Kosovë.

Prokuroria i ka sugjeruar që Dogana e Kosovës të i drejtohet autoriteve doganore në Gjermani për tu siguruar nëse vetura ka qenë në qarkullim.

“Autorizoheni (drejtuar Doganës së Kosovës) që për të hequr çdo dilemë rreth asaj se vetura në fjalë a duhet ë trajtohet si e re apo si e përdorur t’i drejtoheni autoriteteve doganore të Gjermanisë që të konfirmojmë regjistrimin e datës 22 korrik është regjistrim vetëm një ditor për çështje procedurale apo vetura është lëshuar në qarkullim të lirë dhe është përdorur në Gjermani nga kjo datë”, thuhet në autorizimin e siguruar nga KALLXO.com.

KALLXO.com ka kërkuar sqarime në lidhje me këtë autorizim edhe nga Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Kujtim Munishi.
I njëjti ka thënë nuk është në dijeni rreth rastit të veturës së Morena Tarakut.
“Jo nuk di asgjë për rastin, nuk e di ka i keni marrë ju këto informacione por informacionet janë të pasakta”, ka thënë Munishi, për të cilin prokurori i po të njëjtës prokurori të cilën e drejton ky i fundit, ka treguar në autorizim se për rastin është konsultuar edhe Munishi.

/Blic/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *