Një vepër që ja vlen të lexohet….

Një vepër që ja vlen të lexohet….

Romani 1984 përbën veprën më madhështore të Xhorxh Orwellit. Paraqet vizionin e një shteti totalitar, në të cilin njeriu është tërësisht i degraduar si person, aty ku mbizotëron uria dhe skamja, ku historia falsifikohet dhe vlerat njerëzore nëpëkëmben në mënyrë cinike në shkallën më të ulët. Është një lloj proteste e shkrimtarit kundër këtyre tendencave të cilat mund ta orientojnë historinë në atë drejtim, dhe nuk është vetëm protestë por një paralajmërim.

/përkthyer nga bonzo.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *