AUI – Dibër

AUI – Dibër

AUI – është një faqe nga Dibra në Instagram, e formuar nga një grup miqsh në vitin 2012, me qëllim që ti vijnë në ndihmë bashkëvendasve dhe vetë vendit të tyre.

Njerëzit e Dibrës, lajmërohen tek AUI, për njoftime, vende pune, gjëra të humbura dhe probleme.

AUI, nuk ka buxhet me të cilin tu vijë në ndihmë mirëpo është një element i fortë njoftimi.

Ne ju dëshirojmë shumë suksese!/Bonzo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *