Thirrje për partitë politike: Mbështetje të Deklaratës për sjellje prioritare të Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi nga ana e Kuvendit

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi thërret të gjitha partitë politike, pa dallim prapavijave të tyre ideologjike, ta mbështesin këtë Deklaratë për sjellje prioritare të Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi nga ana e Kuvendit. Vetëm me miratimin e këtij Ligji dhe zbatimin e tij të mëtutjeshëm, partitë do të tregojnë përfundimisht se ata kujdesen për të drejtat e njeriut dhe mirëqenien e të gjithë qytetarëve.
📅 Partitë të cilat dëshirojnë ta përkrahin Deklaratën mund të na kontaktojnë më së voni deri më 8 korrik.
Kliko linkun në vijim:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *