Në këto raste nuk vlen masa për ndalimin e grupimeve të më shumë se katër personave në hapësira publike!

Në këto raste nuk vlen masa për ndalimin e grupimeve të më shumë se katër personave në hapësira publike!

Vendimi i Qeverisë për ndalimin e tubimeve në grupe (grupime) të më shumë se katër personave në hapësira publike, ka përjashtime të definuara saktë, kumtoi shërbimi qeveritar për media.

Vendimi, siç u theksua, nuk zbatohet dhe nuk vlen për prindërit me fëmijë nga e njëjta familje;
gjatë organizimit të mësimit së sipërfaqe të hapura, si pjesë e arsimit formal në institucionet arsimore dhe institucionet e kujdesit për fëmijët; pritjes në stacionit e transportit të udhëtarëve;
gjatë trajnimeve dhe garave sportive profesionale; gjatë organizimit dhe mbajtjes së tubimeve zyrtare (takime, punëtori, trajnime, konferenca, sesione, etj.), të cilat janë të nevojshme për të siguruar funksionimin e vazhdueshëm të institucioneve, subjekteve të biznesit dhe organizatave të tjera;
gjatë kryerjes së detyrave të punës nga punonjësit në shërbimet thelbësore të tilla si policia, ushtria, shërbimi zjarrfikës, sigurim, shëndetësi, etj; për personat që gjenden duke kryer detyra pune derisa ofrojnë ndihmën e parë në kushte të rrezikshme për jetën; gjatë  hyrjes të operatorëve ekonomikë në objekte, mjediset/objektet e tyre për marrjen e një shërbimi, pritje në radhë para operatorëve dhe të ngjashme, duke ruajtur distancën minimale të lejuar prej të paktën 1.5 deri në 2 metra kur merrni shërbimin; dhe për kryerjen e veprimtarive të tjera që përcaktohen dhe zhvillohen me respektimin e detyrueshëm të masave të përkohshme, masave të ardhshme dhe protokolleve, planeve dhe algoritmeve të qëllimshëm (https://vlada.mk/protokoli-koronavirus) për të vepruar në përputhje me këtë vendim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *