IOM rikonstruoi urën e fshatit Runicë të komunës së Lipkovës

IOM rikonstruoi urën e fshatit Runicë të komunës së Lipkovës

Me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, IOM rikonstruoi urën në fshatin Runicë, komuna e Lipkovës. Vetëm përmes kësaj ure mundet të shkohet në shkollë dhe për këtë arsye të rinjtë e fshatit Runicë e propozuan idenë për rikonstruimin e urës dhe e zhvilluan atë me ndihmën nëpërmetj kontaktimit të personave të IOM-it,  në komunitet. Të rinjtë bashkuan forcat dhe kontribuan jashtëzakonisht në implementimin e projektit për rikonstruim, duke u bërë një bamirës dhe ngritës i ndryshimeve në komunitetin e tyre.

https://www.facebook.com/iomskopje/posts/1093310627773762

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *