Thirrje Publike për grante për restorantet e dasmave

Ministria e Ekonomisë në kuadër të Programit për mbështetje të sektorit hotelierik në Maqedoninë e Veriut shpall thirrje publike për dhënie të granteve për restorantet e dasmave.

Për të mësuar më shumë, klikoni në linkun e dhënë:

http://economy.gov.mk/Upload/Documents/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%20(2).pdf?fbclid=IwAR00C_3M_qnjqV8VNXYqHtb9QbNI3z8sYrZGaD0ixnlN2d3UJb0VlrpnOtA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *