Për nga lejet e qëndrimit në BE shqiptarët renditen të 11-it në botë

Për nga lejet e qëndrimit në BE shqiptarët renditen të 11-it në botë

Mbi 60 mijë shqiptarë morën leje qëndrimi në BE më 2019

Shqiptaret janë ndër përfituesit më të mëdhenj të lejeve të qëndrimit në BE, sipas statistikave të dala për vitin 2019, përcjell albinfo.ch.

Sipas të dhënave të Eurostat, morën leje qëndrimi në BE 60 mijë e 259 shqiptare, duke u renditur kështu të 11-tët në rang global me numrin e lartë të lejeqëndrimeve të përfituara, ndër të gjitha shtetet e botës jo BE.


 Shqiperia

Shqiptarët, të 11-it në botë për nga lejet e qëndrimit në BE

Mbi 60 mijë shqiptarë morën leje qëndrimi në BE më 2019.

Shqiptaret janë ndër përfituesit më të mëdhenj të lejeve të qëndrimit në BE, sipas statistikave të dala për vitin 2019, përcjell albinfo.ch.

Sipas të dhënave të Eurostat, morën leje qëndrimi në BE 60 mijë e 259 shqiptare, duke u renditur kështu të 11-tët në rang global me numrin e lartë të lejeqëndrimeve të përfituara, ndër të gjitha shtetet e botës  jo BE.

Referuar të dhënave, mbi 22 mijë shqiptare morën leje për bashkim familjar, mbi 123 e 600 shqiptare përfituan leje për arsye të punësimit, mbi 2200 për studime dhe mbi 15 mijë për arsye të tjera, ku përgjithësisht përfshihen azilkërkuesit.

Ukraina, Maroku, India, Kina, Brazili dhe Siria ishin përfituesit më të mëdhenj të lejeve të qëndrimit (shih grafikun bashkëngjitur).

Po ashtu, sipas Eurostat në vitin 2019, rreth 3.0 milionë leje qëndrimi u lëshuan në BE për shtetasit jo-BE. Numri u rrit me 6% (ose 163 000) krahasuar me 2018, duke vijuar trendin rritës të vërejtur që nga viti 2013. Rritja vit pas viti në numrin e përgjithshëm të lejeve po diktohet nga lejet e lëshuara për arsyet e punësimit (rritur me 214 000, ose 22%).

Arsyet e lidhura me punësimin përbënin 41% të të gjitha lejeve të qëndrimit të lëshuara në BE në 2019, arsyet familjare për 27%, për studime 14%, ndërsa arsyet e tjera, përfshirë mbrojtjen ndërkombëtare, përbënin 18%.

Numri më i lartë i lejeve të lëshuara në krahasim me popullsinë ishte në Maltë, Qipro dhe Poloni.

Në vitin 2019, Polonia lëshoi ​​një të katërtën e të gjitha lejeve të qëndrimit dhëna nga BE për shtetasit jo-BE (724 000, ose 25% të lejeve totale të lëshuara në BE), pasuar nga Gjermania (460 000, ose 16%), Spanja (320 000, ose 11%), Franca (285 000, ose 10%), Italia (176 000, ose 6%) dhe Çekia (117 000, ose 4%).

Krahasuar me popullsinë e secilit Shtet Anëtar, niveli më i lartë i lejeve të para të lëshuara në vitin 2019 u regjistrua në Maltë (42 leje të lëshuara për 1000 banorë), përpara Qipros (26), Polonisë (19), Sllovenisë (15) dhe Luksemburgut ( 14) Për BE-në në tërësi në vitin 2019, janë lëshuar shtatë leje qëndrimi të para për 1000 banorë.

Polonia lëshon leje për punë, Franca për studime

Polonia kryesoi listën e lejeve të para të qëndrimit në lidhje me punësimin, me 625,000 leje të lëshuara në 2019 (nga të cilat 551 000 u lëshuan ukrainasve), duke përbërë 52% të të gjitha lejeve për arsye punësimi të lëshuara në BE.

Franca lëshoi ​​lejet më të lidhura me arsimin (90 000 leje, ose 23%), përpara Gjermanisë (61 000, ose 15%). Shtetet Anëtare me numrin më të lartë të lejeve të lëshuara për arsye familjare në 2019 ishin Gjermania (167 000, ose 21%), Spanja (144 000, ose 18%), Italia dhe Franca (përkatësisht 101 000 dhe 98 000, ose 12% secila).

Gjermania ishte gjithashtu vendi i lartë në BE për azilkërkuesit me 166 000 leje (30%) të lëshuara në 2019, nga të cilat shumica ishin për statusin e refugjatit dhe mbrojtje plotësuese (90 000) dhe mbrojtje për arsye humanitare (43 000).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *