Thirrje publike: Për parashtrimin e aplikacioneve për kreditim të drejtpërdrejtë të mikro ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla të goditura nga Kovid-19

Në bazë të Ligjit për Bankën e Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009), Marrëveshjes për administrimin e Fondit për mikro ndërmarrjet dhe ndërmarrjet e vogla nr. 10-7500/2 të datës 12.11.2020 dhe nr. 15-8547/1 të datës 17.11.2020 Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, publikon:

THIRRJE PUBLIKE NR. 1 FONDI PËR MIKRO NDËRMARRJET DHE NDËRMARRJET E VOGLA
për parashtrimin e aplikacioneve për kreditim të drejtpërdrejtë të mikro ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla të goditura nga Kovid-19 (Kovid-3)

Lëndë e kësaj thirrje publike është parashtrimi i kërkesës për kredi nga Fondi për mikro ndërmarrjet dhe ndërmarrjet e vogla për mbështetje të drejtpërdrejtë të shoqërive tregtare mikro dhe të vogla, tregtar individual dhe zejtar që paguajnë tatim të të ardhurave reale dhe janë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Për të mësuar më shumë info, kliko në linkun e dhënë:

https://mbdp.com.mk/al/lajme/688-1?fbclid=IwAR2PQBQKPSHIVQVeMjUNizS2eWOkgDUChXNGmzjnmK0wOjuMyEOMEswIzJc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *