Zgjidhet përbërja e re e Këshillit Lokal Socio-Ekonomik të Komunës së Tetovës

Takimi i KLES ku u inicua dhe zgjodh përbërja e re e Këshillit Social-Ekonomik të Komunës së Tetovës, meqë përbërjes së vjetër i ka skaduar mandati, u organizua nga Shoqata Multikultura dhe MKC Manastir, me përkrahjen e Olof Palme International Center dhe Qeverisë Suedeze.

Kryesia e re e zgjedhur përbëhet nga:

  1. Kryetar- Ahmed Qazimi, Komuna e Tetovës,
  2. Nënkryetar- Lupco Radevski, Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë,
  3. Sekretar gjeneral – Qanije Selimi, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore
  4. Sekretar organizativ – Teuta Sejfullai, Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës
  5. Administrator teknik – Sara Menovska, Komuna e Tetovës.
  6. Anëtarë të ri që iu shtuan KLES-it: Shoqata Multukultura, Shoqata IRZ, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore dhe anëtarë të tjerë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *