Qeverisa e RMV-së me kërkesë që Sport Club dhe Arena Sport të emitohen në shqip dhe maqedonisht

Qeverisa e RMV-së me kërkesë që Sport Club dhe Arena Sport të emitohen në shqip dhe maqedonisht

Qeveria i ka propozuar Agjencisë për komunikime elektronike që si trup kompetent, të formojë grup pune me institucionet relevante dhe të gjejë mënyrë që kanalet sportive si Sport Klub dhe Arena Sport të cilat janë të regjistruara në vendin tonë të emitojnë edhe në gjuhën maqedonase dhe shqip.

Agjencia për komunikime elektronike për këtë mundësi duhet ta informoje Qeverinë në afat prej 3 muajsh.

Këtë mbrëmë e kumtuan nga Qeveria pasi që ishte shqyrtuar dhe miratuar informacioni për rregullimin e mbulimit gjuhësor në gjuhën zyrtare të së paku kanaleve sportive që ritransmetohen në territorin e Maqedonisë Veriore përmes rrjeteve të komunikimit publik./Telegrafi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *