Intervistë me Kryetarin e SAShK-ut Jakim Nedellkov: Çdo punë dhe sukses e zbukuron këmbënguljen e njeriut

Intervistë me Kryetarin e SAShK-ut Jakim Nedellkov: Çdo punë dhe sukses e zbukuron këmbënguljen e njeriut

Jakim Nedellkov është një figurë tjetër e njohur. Ai është Kryetar i Sindikatës për Arsim, Shkencë dhe Kulturë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në intervistën e realizuar për Bonzo ai flet për besimin në institucionet shtetërore lidhur mbi të drejtat e punëtorëve, rolin dhe pozitën e tij, tregon për modelin ideal të organizimit të sindikatave, suksesin, motivimin për gjeneratat e reja dhe shumëçka tjetër. Na ndiqni!

https://drive.google.com/file/d/18edoZ_7gBSXs2ue9EhyDBdC3iwlacQh6/view?fbclid=IwAR0KOhqx93vOtZ94g6YPAYuCEAR9QILfI_69UQoGG-7hcEKKx78Zb7jDXnA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *