Vezë Sharri shpall konkurs pune

VEZË SHARRI PUNËSON – SHOFER DISTRIBUTER

Kualifikimet e nevojshme:

  • Shkolla e mesme;
  • Patente shoferi C kategori;
  • Aftësi për punë në ekip.

Përgjegjësitë:

  • Zbatimi i transportit;
  • Përgatitja dhe realizimi i dokumentacionit të nevojshëm;
  • Kujdes dhe mirëmbajtje të automjetit;

Çka ofrojmë: punë në kompani dinamike me mundësi për zhvillim personal dhe profesional.

Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët plotësojnë kualifikimet e nevojshme të dërgojnë CV e tyre në e-mail info@vezesharri.com.mk më vonë deri 30.06.2021.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e lartëpërmendura do të thirren në intervistë.

https://www.facebook.com/VezeSharri/posts/4240637479317541

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *