Njoftim në lidhje me Rregullativën për Ballkanin Perëndimor: Regjistrimi në listën e pritjes për termine

Nga 1 Janari i vitit 2021 ka hyrë në fuqi Regullativa e re për Ballkanin Perëndimor. Qytetarët e RMV-së deri më 31.12.2023 kanë qasje të priviligjuar ndaj tregut të punës gjerman. Që me datë 20.06.2021 nga heqja e kufizimeve për udhëtime për shkak të Covid 19 për personat me vendbanim të përhershëm në RMV, tani është sërish e mundshme kërkesa e përpunimit të vizave të këtij lloji.

Në të ardhmen terminet për paraqitjen e kërkesave të vizës së këtij lloji do të shpërndahen për çdo muaj veçmas. Nga këto arsye pritja e gjatë hiqet. Çdo muaj, në filli të korrikut, lista e pritjes për termin do të jetë e qasshme për muajin e ardhshëm. Kohëzgjatja e qasjes mund të jetë e ndryshme nga muaji në muaj , shkruhet në njoftimin e Ambasadës së Gjermanisë në Shkup.

Për më shumë, kliko linkun në vijim:

ℹhttps://skopje.diplo.de/…/visa-einreise/-/1904832…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *