Digjitalizimi i Kartelës Rinore Evropiane

Projekti i “Digjitalizimit të Kartelës Rinore Evropiane” ka për qëllim që përdoruesve të rinjë t’ju sigurojë përmes kësaj kartele ti shfrytëzojnë shërbimet e parapara përmes pajisjeve мобиле, pastaj të lehtësohet aplikimi i formës digjitale për marrjen e kartelës rinore europiane, si dhe të sigurohet qasje e thjeshtë deri te gjithë informatat ku dhe cilat shërbime shërbikme mund të merren me këtë kartelë.

Të rinjtë e grupmoshës nga 15 deri 29 vjet, si shfrytëzes të Kartelës rinore evropiane mund të shfrytëzojnë shërbime të mjaftueshme në tërë Evropën, ndërsa që nga fillimi i këtij projektit në qershor të vitit 2019 në Republikën e Maqedonisë së Veriut deri tani janë lëshuar më shumë se 4.500 kartela dhe janë bërë më shumë se 350 marrëveshje me persona juridik të cilët shërbimet e tyre jua lënë në disponim përdoruesëve e të kartelës- thuhet në njoftimin e Qeverisë së RMV-së.

Më shumë informata në: https://mladinskakarticka.mk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *