Të rinjtë deri 35 vjeç mund të aplikojnë për Çmimin e Vitit në vlerë prej 100 mijë denarë

Të rinjtë deri 35 vjeç mund të aplikojnë për Çmimin e Vitit në vlerë prej 100 mijë denarë

Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut deri më 1 shkurt të vitit 2022 do të mbajë të hapur konkursin për të aplikuar të rinjtë për Çmimin e Vitit, vlera të cilit është 100 mijë denarë.

Të rinjtë që janë shtetas të Maqedonisë së Veriut mund të aplikojnë përmes punimeve të tyre origjinale në fushën e makrekonomisë, bankave dhe sistemit bankar. Përmbajtja e punimit duhet të ketë lidhshmëri edhe me ekonominë e vendit, ndërsa nuk duhet të tejkalohen mbi 80 mijë karaktere./faktiditor.ch/

Për më shumë info:

https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-konkurs-za-dodeluvane-godisna-nagrada-na-narodnata-banka-na-republika-severna-makedonija-za-2022-godina.nspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *