Aktakuzë kundër Igor Janushevit për blerjen e autobusëve kinez, i dyshuar edhe Janakieski

Aktakuzë kundër Igor Janushevit për blerjen e autobusëve kinez, i dyshuar edhe Janakieski

Prokuroria parashtroi aktakuzë kundër ish-ministrit për Transport dhe Lidhje, Mile Janakieski dhe për deputetin aktual dhe ish-drejtorin e TPSH-së, Igor Janushev nga OBRM-PDUKM dhe për dy persona.

Sipas aktakuzës, të akuzuarit kanë përdorur funksionet e tyre në kundërshtim me Ligjin për furnizime publike dhe ilegalisht kanë favorizuar dhe kanë arritur marrëveshje për blerjen e 202 autobusëve me dy kate. Prokurori ka vlerësuar se me këto veprime, të akuzuarit kanë dëmtuar Buxhetin me 293.773.226 denarë ose 4.772.920 euro.

“Pas tre procedurave të pasuksesshme për blerjen e autobusëve me dy kate që janë zbatuar gjatë vitit 2008 dhe 208, në muajin shkurt 2010 është zbatuar procedurë e re për furnizim publik. Gjatë shqyrtimi të ofertave të dorëzuara në thirrjen publike për furnizim të 200 autobusëve të llojit të mbyllur dhe 2 të llojit të hapur, të akuzuarit S.F.P (47) si dhe kryetari I.J (36), dhe J.J.A (62) si anëtarë të Komisioni për zbatimin e furnizimit publik për blerjen e autobusëve në TPSH Shkup, në marrëveshje me të akuzuarin e parë M.J (43), kanë vepruar në kundërshtim me Ligjin për furnizime publike dhe kanë favorizuar operator ekonomik i cili deri në hapjen e ofertave nuk ka dorëzuar garanci bankare dhe certifikatë për cilësi siç është shkruar në dokumentacionin e tenderit”, sqarojnë nga policia.

Ata shtojnë se ky komision në vend që ta hedh poshtë ofertën për shkak se nuk ka qenë e kompletuar, ka vazhduar me procedurën dhe ka bërë vlerësimin e dy ofertave të dorëzuara. Edhe pse oferta e operatorit ekonomik ka qenë për 4.772.920 euro më e ulët, thonë nga Prokuroria, komisioni ka përzgjedhur operatorin nga Kina dhe ka propozuar të akuzuarit të parë të arrijë marrëveshje me të.

“I akuzuari i parë edhe pse e ka ditur për mungesat në ofertën e zgjedhur, në vend që ta hedh anulojë procedurën për furnizim publik, ai ka marrë vendim për arritjen e Marrëveshjes për blerjen e autobusëve në vlerë prej 35.425.410.00 euro. “, shtojnë nga Prokuroria./Telegrafi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *