THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN PËR SHKATHTËSI JETËSORE DHE PUNËSIM

Programi për aftësi jetësore dhe punësim është menduar për të rinjtë, ai siguron mbështetje të plotë para punësimit përmes trajnimit, mentorimit dhe këshillimit individual, mundësi për punë praktike, fitimit të përvojës së punës dhe mundësisë për trajnim profesional falas.Pas përfundimit të programit, pjesëmarrësit marrin Certifikatë që do të mundësojë punësim më të lehtë në përputhje me interesat dhe kompetencat e pjesëmarrësve.

Regjistrimi dhe më shumë informacion në: cdi.elena.mk@gmail.com, tel. 078 595 747 https://forms.gle/mR41yToxZjKQqa336

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *