Metamorfozis: Rezultatet studimore tregojnë se NJVL-së zbatojnë standarde të ulëta për konsultim, transparencë, monitorim dhe kontroll

Metamorfozis: Rezultatet studimore tregojnë se NJVL-së zbatojnë standarde të ulëta për konsultim, transparencë, monitorim dhe kontroll

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis” në kuadër të Projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare, vlerësoi gjendjen e qeverisjes në njësitë e vetëqeverisjes lokale (NjVL) në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2021. Vlerësimi është rezultat i hulumtimit të realizuar në bazë të Indeksit të Hapjes.

Rezultatet tregojnë se njësitë e vetëqeverisjes lolake zbatojnë standarde të ulëta për konsultim, transparencë, monitorim dhe kontroll në punën e tyre.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale përmbushin vetëm 27% të treguesve të përfshirë në nën-fushën e transparencës financiare. Vetëm 10 komuna kanë publikuar buxhet të qytetarëve, gjë që e kufizon mundësinë që qytetarët, në mënyrë të thjeshtë, përmes grafikëve dhe ilustrimeve, ta kuptojnë buxhetin. Komunat nuk publikojnë të dhëna për rrogat e funksionarëve dhe kompensimet e anëtarëve të Këshillit komunal.

👉Lexoni më shumë në https://bit.ly/3hZIqex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *