Një mundësi e shkëlqyer për të treguar fuqinë e lapsit! Bonzo shpall konkurs për esenë më të mirë

Një mundësi e shkëlqyer për të treguar fuqinë e lapsit! Bonzo shpall konkurs për esenë më të mirë

Portali rinor BONZO shpall konkurs për esenë më të mirë me temë: “Nëse unë do të udhëhiqja
komunën.
.”

Kushtet dhe të drejtat e aplikimit:
Të drejtë aplikimi për ese kanë të gjithë studentët që viijnë nga Universiteti i Tetovës dhe
Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë.


Pse duhet të aplikoni?
Tre esetë që do të përzgjidhen si më të mira nga studentët e e këtyre univeristeteve, do të publikohen në webfaqen e BonZo si dhe do të pajisen me çertifikatë.

Përmbajtja e esesë:
Eseja duhet të jetë maksimum 2 faqe, fonti Time News Roman, madhësia e shkronjave 12, eseja do të jetë në gjuhën shqipe


Afati për ti dërguar:
Nga 16/10/2021 deri më 31/10/2021
Esetë mund ti dërgoni në email adresën: portal.bonzo@gmail.com, duke shënuar emrin si dhe titullin e esesë.
Për çdo paqartësi mund të na drejtoheni në email adresën e lartëshënuar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *