Thirrje e hapur: EPI ka nevojë për vullnetarë

Thirrje e hapur: EPI ka nevojë për vullnetarë

Instituti për politika europian (EPI)- Shkup ka nevojë për angazhimin e një vullnetari/e në kuadër të projektit „WeBER 2.0 Përforcim të shoqërisë qytetare nga Ballkani Perëndimor për reforma në administratën publike”, financuar nga Bashkimi Europian.

Për formën dhe kushtet e aplikimit, klikoni në linkun vijues: https://epi.org.mk/post/20010?fbclid=IwAR2VIg6C7s17mWoMFK9SqMAJClzZYmiO42eyuVgARBxsW5MG6ljtIgN_atQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *