“Bora zbukuron Zhelinën”- Konkurs fotografie nga komuna e Zhelinës

“Bora zbukuron Zhelinën”- Konkurs fotografie nga komuna e Zhelinës

Kryetari i komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu , ka komunikuar në facebook konkursin që ka shpallur komuna e Zhelinës për fotografinë me pejsazhin më të mirë.

Të dashur bashkëqytetarë të komunës së Zhelinës, Duke pasur parasysh se gjendemi në stinën e bukur të dimrit dhe kemi borë të mjaftueshme komuna e Zhelinës shpall konkurs për fotografinë dhe peizazhin më të bukur në territorin e komunës së Zhelinës me moton “Bora zbukuron Zhelinën”.

▪ Dërgimi i fotografive dhe peizazheve nga data 15 Janar – 30 Janar.

▪ Shqyrtimi dhe publikimi i fotografive dhe peizazheve nga data 31 Janar – 7 Shkurt.

▪ Përzgjedhja dhe shpallja e fituesve nga III vende të para 9 Shkurt.

Fotografitë dhe peizazhet të dërgohen me emër dhe mbiemër në emailin zyrtar komunazh@gmail.com .Përzgjedhja dhe shpallja e fituesve të fotografive dhe peizazheve do të jetë në bazë të principit të pëlqimeve që do të grumbullojnë pas shpalljes në faqen zyrtare në facebook, që do të vlej kriteriumi e para e arritur e para e publikuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *