Prej sot mund të aplikoni për racion të subvencionuar ata studentë të cilët deri më tani nuk e kanë realizuar këtë të drejtë

Prej sot mund të aplikoni për racion të subvencionuar ata studentë të cilët deri më tani nuk e kanë realizuar këtë të drejtë

Të drejtën e racionit të subvencionuar për student deri më tani e kanë realizuar mbi 27 mijë studentë të cilëve rregullisht u transferohen mjetet në llogaritë personale të transaksioneve.

Për më shumë informacione

https://mon.gov.mk/al/content/?id=4464

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *