Shkolla ”Kirili & Metodi” Tetovë, feston patronatin me aktivitete

Shkolla ”Kirili & Metodi” Tetovë, feston patronatin me aktivitete

Sot më 23 Maj, në Shkollën fillore, Kirili dhe Metodi është shënuar festa e patronatit të shkollës, me muzikë, me këngë me drama e ativitete të tjera. Mes tjerash ju është ndarë mirënjohje nxënësve, mësuesve, dhe prindërve për të arriturat e tyre.

Sot shkolla jonë “Kirili dhe Metodij” – Tetovë, shënoi ditën e Patronatit, me një program kulturo-argëtues të përgaditur nga nxënësit dhe arsimtarët.Me këtë rast u ndanë edhe MIRËNJOHJE për të arriturat e nxënësve dhe arsimtarëve si dhe për disa prindër, të cilët bashkëpunuan dhe kontribuan për shkollën tonë!

U shpreh në rrjetin e saj social Drejtoresha Sihana Kaba-Kasami

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *