Thirrje për ese- në temat për migrantët, refugjatët, azilkërkuesit ose personat pa shtetësi

Thirrje për ese- në temat për migrantët, refugjatët, azilkërkuesit ose personat pa shtetësi

Forumi Arsimor Rinor, në partneritet me UNHCR-në, po lançon një thirrje ese mbi një temë që lidhet me migrantët, refugjatët, azilkërkuesit ose personat pa shtetësi.

Ky aktivitet synon të rrisë edukimin e publikut për migrantët, refugjatët, azilkërkuesit dhe personat pa shtetësi.

Në kuadër të aktivitetit është planifikuar të zhvillohen ligjërata të ftuara për sqarimin e statusit të migrantëve, refugjatëve, azilkërkuesve dhe personave pa shtetësi.

Pas dorëzimit të eseve, një komision ekspertësh i përbërë nga përfaqësues nga YEF, Radio YEF dhe UNHCR do të vlerësojë dhe renditë esetë më të mira. Tre të parat do të publikohen në rrjetet sociale dhe në faqet e Forumit Arsimor Rinor, Radio YEF dhe UNHCR. Eseja më e mirë do të publikohet më 20.06.2022 në ditën e refugjatëve.

Për tri esetë e vlerësuara jepen çmimet e mëposhtme:

Vendi i parë, kupon i shpërblyer në NEPTUN ose libër akademik në vlerë prej 8.000 denarë;
Vendi i dytë, kupon i shpërblyer në NEPTUN ose libër akademik në vlerë 6.000 denarë;
Vendi i tretë, kupon i shpërblyer në NEPTUN ose libër akademik në vlerë prej 4.000 denarë.
Të gjithë të interesuarit nga mosha 15 deri në 29 vjeç mund të aplikojnë në linkun e mëposhtëm. Afati i aplikimit është data 05.06.2022 (e diel, deri në orën 23:59).

Të interesuarit mund të dorëzojnë esetë e tyre në maqedonisht, shqip ose anglisht.

Për të gjitha informatat shtesë mund të kontaktoni risto_saveski@mof.org.mk.

Aktiviteti financohet nga Fondi i Mirëbesimit Multi-Partnership Migration, në një projekt të përbashkët të zbatuar nga Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, UNHCR dhe agjencitë partnere të OKB-së. Përmbajtja e krijuar brenda aktivitetit nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Fondit, UNHCR-së dhe organizatave partnere të OKB-së.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *