Konkurs nga Galeria e Arteve- Tetovë

Konkurs nga Galeria e Arteve- Tetovë

KONKURS Instituti Nacional Galeria e Arteve -Tetovë informon dhe fton të gjithë аrtistët profesionist nga sfera e artit pamorë, shoqatat qytetare, institucionet lokale që janë të interesuar për realizim të projekteve në fushën e artit dhe kulturës për vitin 2023 të konkurojnë nëpërmjet Galerisë së Arteve – Tetovë nga data 06.06.2022 deri më 20.06.2022.

Të gjithë konkuruesit obligohen që kërkesës për të realizuar ekspozitë në hapësirat e Institutit Nacional Galeria e Arteve Tetovë t’i bashkangjesin: CV, katalog, CD me fotografi nga veprat,kërkesë për realizim të ekspozitës 2023 paraprakisht të caktohet data e realizimit. Materialet e kompletuara mund ti dorëzoni në sektorin artistik. (Мaterialet e bashkangjitura nuk kthehen).

Mos e humbni këtë mundësi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *