Regjistrim online për në shkollë të mesme në RMV, implementohen shërbimet digjitale

Regjistrim online për në shkollë të mesme në RMV, implementohen shërbimet digjitale

Bëhuni pjesë e një sistemi arsimor modern që ju mundëson të regjistroheni në shkollën e mesme më lehtë dhe më shpejt! 📚👉 Platforma e re dhe unike e regjistrimit elektronik do t’ju kursejë kohë dhe do të thjeshtojë procesin e regjistrimit. ✅ Klikoni në linkun që të çon në aplikacionin online➡️https://e-uslugi.mon.gov.mk📢 Regjistrimi i parë i nxënësve do të bëhet në datën 14.06.2022 deri në orën 24.00 dhe më datë 15.06.2022 deri në orën 15:00.*Ky produkt është përpiluar në kuadër të projektit “Shërbime digjitale në sektorin e arsimit – faza 2”, i financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, me mbështetjen e Ambasadës Britanike në Shkup. Opinionet dhe qëndrimet e shënuara në këtë përmbajtje, nuk i reflektojnë opinionet dhe qëndrimet e Qeverisë Britanike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *