Artan Sulejmani mori çmimin vjetor të KSHZ-së për vitin 2021 për studiues të rinj

Artan Sulejmani mori çmimin vjetor të KSHZ-së për vitin 2021 për studiues të rinj

Bazuar në Raportin e Bordit për vlerësimin dhe përzgjedhjen e punimit më të mirë në fushën e tregut të kapitalit (i përbërë nga: Dr. Jeton Mazllami – Profesor në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë në UEJL, President, z. Nebi Hoxha – Kryetar i Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, anëtare, Dr. Aleksandra Maksimovska Stojkova – Profesoreshë në Fakultetin Juridik “Justinianus Primus” në UKIM, anëtar dhe z. 2 2022 duke shqyrtuar, vlerësuar në mënyrë të duhur punimet e dorëzuara dhe renditur dhe përzgjedhur punimet më të mira në fushën e tregut të kapitalit për vitin 2021, Komisioni i Letrave me Vlerë ndau çmimet për studiuesit e rinj që morën pjesë në Konkursin për Çmimin Vjetor të Rinisë studiuesve për Punimi më i mirë në fushën e tregut të kapitalit i publikuar më 19.10.2021.
Rezultatet janë si më poshtë:
CMIMI I PARE

“Transmetimi i goditjeve në tregun e kapitalit të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Vlerësimi i efektit të ngjitjes gjatë krizës globale financiare dhe Covid-19” nga autori Artan Sulejmani;

Autori i veprës së renditur në vendin e parë i ndahet çmimi Vjetor (i parë) në të holla prej 35.000 denarë në shumën neto.

ÇMIMI I DYTË

Ndikimi i tregut të kapitalit në rritjen ekonomike: Rast studimor i Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Festim Fetai;
Autorit të punimit të renditur të dytë i ndahet çmimi i dytë monetar prej 25.000 denarë në shumë neto.

ÇMIMI I TRETË

“Obligacionet lokale – potencial për financimin e zhvillimit ekonomik” nga autorja Dorotea Trajkovska;

Autorit të punimit të renditur të tretë i ndahet çmimi i tretë në të holla prej 15.000 denarë në shumë neto.

Raporti nga Bordi vlerësues për renditjen dhe përzgjedhjen e punimeve më të mira është në linkun në vijim: https://www.sec.gov.mk/media/files/2022/final%20-%20Rezultati%20od%20Konkursot% 202021%20 (qershor-2022) -MKD.pdf
Konkursi për ndarjen e Çmimit Vjetor për Hulumtuesit e Rinj për punën më të mirë në fushën e tregut të kapitalit është një aktivitet i paraparë nga KSHZ në Programin e Punës për vitin 2021, me qëllim nxitjen e zhvillimit të mendimit shkencor dhe përgatitjes së punimeve në këtë fushë. të tregut me vlerë të letrës, si dhe afirmimin e stafit të ri dhe profesional, duke forcuar kështu përgjegjësinë sociale institucionale në të gjitha aspektet e veprimtarisë së saj.

Burimi i fotos: Profili në Facebook i Artan Sulejmanit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *