Kosovë: Murale kolektive për identitete të reja e luftim paragjykimesh

Kosovë: Murale kolektive për identitete të reja e luftim paragjykimesh

Një shëtitje brenda rrugicave të ngushta të lagjes “Sallahane” në Ferizaj mjafton për t’i “prekur” nga afër problemet me të cilat përballen banorët. Rrallëherë është vënë në pah bashkëjetesa e komuniteteve rom, ashkali, egjiptian e goran me shqiptarë në këtë pjesë të Ferizajt. Edhe më pak ka qenë e dukshme dukuria e talenteve të reja.

Qëkur brushat e 20 artistëve kanë nisur të pushtojnë muret e zbrazëta e të thjeshta të lagjes “Sallahane” në Ferizaj, kjo pjesë ka fituar gjallërinë e munguar. Iniciativa e “Mural Fest”-it jo veç që po i lufton paragjykimet për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, por edhe po krijon identitete të reja, duke i bërë të bashkëveprojnë me artin vetë banorët

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *