Konkurs Koordinator i Grant programit për projekte të vogla – GGP

Konkurs Koordinator i Grant programit për projekte të vogla – GGP

Ambasada e Japonisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut shpall vend të lirë pune për koordinator të Grant programit për projekte të vogla – GGP.

Të gjithë të interesuarit duhet t’i përmbushin këto kritere:

• Diplomë universitare

• Së paku 3 vite eksperiencë relevante në fushën përkatëse•

Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze

• Njohuri të shkëlqyera të Microsoft OfficeTë gjithë të interesuarit, CV-të e tyre t’i dërgojnë deri tek personi për kontakt i Ambasadës së Japonisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut përmes e-mail adresës [ contact@sk.mofa.go.jp ] më së voni deri më 10.07.2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *