Thirrje publike për grante të bashkëfinancuara për kompanitë e reja “Start 4”.

Thirrje publike për grante të bashkëfinancuara për kompanitë e reja “Start 4”.

🎯Qëllimi i thirrjes është të inkurajojë zhvillimin e inovacionit në kompanitë e reja.
.Buxheti i përgjithshëm për mbështetjen e ekosistemit startup maqedonas është 2.000.000 euro dhe mjetet që do të marrin kompanitë janë të pakthyeshme.
Më shumë Për çfarë aktivitetesh mbështesim, çfarë mbështetje financiare ofrojmë dhe kush mund të aplikojë, mësoni më shumë në:

https://fitr.mk/startapuvaj4/?fbclid=IwAR3EKPFiSciBZdbllfnrsB9N5nYiH_3M4QRrMbns6Dm-fb_eRGyDL19eT8I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *