NP Parkingu i Qytetit – Tetovë me njoftim për kartelat e parkingut zonal

NP Parkingu i Qytetit – Tetovë me njoftim për kartelat e parkingut zonal

NP Parkingu i Qytetit – Tetovë i njofton të gjithë klientët e mëparshëm, si dhe të gjithë të interesuarit për shitjen e kartelave për parkim zonal, se mund të vijnë në ambientet e kompanisë, për të rinovuar kontratat, përkatësisht për të lidhur kontrata të reja për shitje të kartelave për parking.Kompanitë private të interesuara për të shitur kartelat për parking, duhet të jenë të stacionuara në përputhje me vend-parkimet zonale, si më poshtë:Zona A- Bulevardi “Ilirija” dhe “Ilinden” dhe rruga “TC Merxhan”.Zona B – rruga “D.Cara”, rruga “J. Sandaski”, rruga “MP Derala”, rruga “DG Kara” dhe rruga “MA Cento”.Zona C – rruga “Strasho Pinxhur”.Të gjithë të interesuarit mund të marrin informacione shtesë në çdo kohë duke telefonuar në numrin 075/359-813.Me respekt,NP Parkingu i Qytetit – Tetovë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *