Arsovska: Mbështetja sistematike dhe trajtimi i drejtë është i nevojshëm për avancimin në karrierë të grave

Arsovska: Mbështetja sistematike dhe trajtimi i drejtë është i nevojshëm për avancimin në karrierë të grave

Kryetarja e qytetit të Shkupit, Danela Arsovska, sot mori pjesë në forumin “Inkurajimi i lidershipit të grave dhe pjesëmarrjes së grave në politikë dhe demokraci”, organizuar nga Fondacioni Konrad Adenauer dhe Qendra për Studime Evropiane Wilfred Martens, me pjesëmarrjen e eurodeputetes Marion. Walsman.
Pjesëmarrësit në panel u shprehën të kënaqur me organizimin e ngjarjes, duke pasur parasysh aktualitetin e temës.
Arsovska theksoi se gratë përpiqen për një stil udhëheqjeje që është më bashkëpunues dhe gjithëpërfshirës dhe se më shumë gra në pozita drejtuese shoqërohen me nivele më të ulëta të korrupsionit.

  • Në Maqedoni nën 1% ka gra në pozita udhëheqëse të korporatës, dhe gratë me vendosmëri mund të udhëheqin dhe të krijojnë shoqëri gjithëpërfshirëse, si dhe të krijojnë një mundësi të ndryshme për demokraci në vendimmarrje. Ka prova që sugjerojnë se mundësimi i më shumë grave për të marrë pjesë në politikë çon në zbatimin më të mirë të shërbimeve dhe infrastrukturës së kujdesit social dhe shëndetësor. Gratë udhëheqëse mund të ndryshojnë kornizën e politikave duke futur legjislacionin në fushën e zgjidhjeve për të luftuar dhunën me bazë gjinore. “Gratë udhëheqëse janë të lidhura me nivele më të ulëta të konfliktit, më pak shkelje të të drejtave të njeriut dhe rritje të besimit në institucione,” tha Arsovska.
    Arsovska iu referua edhe dhunës me bazë gjinore, e cila është problem social, si dhe se mizoria me të cilën sulmohen gratë është vërtet shqetësuese dhe tejkalimi i këtyre kushteve kërkon punë të përbashkët dhe mbështetje të madhe.
    Në aktivitet u diskutuan sfidat me të cilat përballen gratë në procesin politik, si dhe zgjidhjet e mundshme sistematike për tejkalimin e mangësive të konstatuara. Me këtë rast u shpreh shqetësimi për pabarazinë gjinore në procesin politik dhe u theksua se barazia gjinore është betejë për sundimin e ligjit dhe të drejtave të njeriut dhe shoqëria duhet të jetë vend i denjë për konkurrencë politike.
    – Në shoqëri duhet të ketë një sistem mbështetjeje për të gjitha gratë që janë objekt sulmi, të vlerësojnë cilësinë, të kenë kriter meritokracinë në vend të përkatësisë politike. Nëse gratë lejohen të sulmohen, pa dënim dhe përgjegjësi për veprime të tilla, qëllimet për të cilat ne përpiqemi të gjithë nuk do të arrihen dhe gratë do të inkurajohen gjithnjë e më pak për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të ofrohet mbështetje sistematike që do të garantojë siguri ekonomike dhe pavarësi financiare, si dhe trajtim të drejtë për të mundësuar avancimin në karrierë të grave – tha Arsovska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *