Trajnim: Menaxhimi i ciklit të projekteve, nga Info klubi rinor bashkëpunim me CED dhe Multikultura

Trajnim: Menaxhimi i ciklit të projekteve, nga Info klubi rinor bashkëpunim me CED dhe Multikultura

Info Klubi Rinor në zyrat e veta pranë Universitetit të Evriopës Juglindore, organizon trajnim në temën Menaxhimii i ciklit të projekteve. Kush do që është i interesuar të mësojë më shumë rreth projekteve, mënyrës së menaxhimit të çdo cikli, reth lidership dhe organizimit është në adresën e duhur në trajnimin dy ditorë reth menaxhimit të projekteve.

Mund të regjistroheni në linkun e mëposhtëm:

https://forms.gle/do9zgwNUGYTuiQjd7

TRAJNIM: Menaxhimi i Ciklit të Projekteve nga KLUB INFO RINOR – TETOVË!
📅📍21/22 QERSHOR 2022 – ZYRAT E KLUBIT INFO TË RINJVE – TETOVË, UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE
Dëshironi të mësoni se si të menaxhoni projektet dhe të bëni një ndikim në komunitet?
Më pas aplikoni për trajnimin e radhës nga KLUB INFO RINOR – TETOVË: https://forms.gle/do9zgwNUGYTuiQjd7
Trajnimi financohet nga IOM Maqedonia e Veriut në kuadër të projektit “Ngritja e kapaciteteve institucionale në Ballkanin Perëndimor në kontekstin e të kthyerve nga zonat e konfliktit”. Projekti në Tetovë realizohet në bashkëpunim me Qendrën për Arsim dhe Zhvillim – CED dhe Multikultura!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *