Rritja e pagave në shëndetësi, arsim të lartë, të mesëm dhe fillor, kujdes ndaj fëmijëve, gjyqësor dhe polici

Rritja e pagave në shëndetësi, arsim të lartë, të mesëm dhe fillor, kujdes ndaj fëmijëve, gjyqësor dhe polici

Buxheti suplementar, i cili po debatohet aktualisht në Komisionin Parlamentar të Financave dhe Buxhetit, parashikon rritje pagash për shëndetësinë, arsimin e lartë, arsimin fillor dhe të mesëm dhe kujdesin ndaj fëmijëve, gjyqësorin dhe Ministrinë e Brendshme. Gjithashtu janë paraparë mjete edhe për subvencionimin e kontributeve për rritjen e pagave në sektorin privat, tha në një dalje të ftuar në TV 24, ministri i Financave, Fatmir Besimi.

Ministri theksoi se me buxhetin suplementar ka planifikuar fondet për rritje të pagave prej 15% në mbarështimin e deleve, arsimin e mesëm dhe fillor dhe përkujdesjen e fëmijëve, 7% rritje të pagave në arsimin e lartë dhe 5% rritje pagash në Ministrinë e Brendshme dhe shëndetin.

Lidhur me kërkesat e disa sindikatave për të treguar pagat në sektorin publik, Besimi theksoi se negociatat në Qeveri janë duke vazhduar për të gjetur një zgjidhje solide.

Besimi tha se po punohet në një model të qëndrueshëm të rritjes së pagave në sektorin publik, i cili do të bazohet në produktivitetin e ekonomisë dhe standardin jetësor të qytetarëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *